Ibnul-Qoyyim rahimahullah mengatakan,

إن الشرك أعظم الظلم و التوحيد أعدل العدل

“Sesunggunya kemusyrikan merupakan kezhaliman yang paling dahsyat. Sedangkan tauhid merupakan keadilan yang paling adil”.

(ad-Daa’ wad-Dawaa’ hlm. 183.)

Written by Indonesia Bertauhid