إفراد الله بالعبادة

“Mengesakan Allah dalam beribadah kepadaNya.”

Maksudnya adalah meyakini hanya Allah-lah yang berhak diibadahi, tidak boleh mempersembahkan peribadatan kepada selainNya dalam bentuk ibadah lahiriyah maupun yang batin, ucapan maupun perbuatan.”

Written by Indonesia Bertauhid