DR. Said bin Wahf Al Qohthoni mengatakan,

أصل الرياء حب الجاه و المنزلة.

“(Sebab) pokok riya adalah kecintaan akan pemuliaan (dari mahluk) dan kecintaan terhadap kedudukan (di kalangan mahluk)”. Nurul Ikhlas hal. 2

Written by Indonesia Bertauhid