Allah berfirman, “Dan Rabb-mu berfirman, ‘Berdoalah kepadaKu, niscaya akan Kukabulkan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari dari beribadah kepadaKu, akan masuk Neraka Jahannam dalam keadaan hina dina.'” (QS. Ghafir, 60)

Kalimat “beribadah kepadaKu” maksudnya adalah berdoa kepadaKu.

Rasulullah bersabda, “Doa adalah ibadah.” (HR. Ahmad dan at-Tirmidzi)

Written by Indonesia Bertauhid