Rasulullah bersabda, “Dosa yang paling besar adalah engkau menjadikan sekutu bagi Allah (dalam beribadah), padahal Allah-lah yang telah menciptakanmu.” (HR. Bukhari dan Muslim)

“Barangsiapa yang berjumpa dengan Allah, sedangkan ia tidak menyekutukanNya dengan sesuatu apapun, maka ia akan masuk surga. Dan barang siapa yang berjumpa dengan Allah, sedangkan ia menyekutukanNya dengan sesuatu, maka ia  kan masuk Neraka.” (HR. Muslim)

Written by Indonesia Bertauhid