Ibnul-Qayyim rahimahullah berkata,

فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد

“Tidak ada yang mampu melindungi diri dari kesulitan dunia semisal/melebihi ketauhidan kepada Allah.”

(Fawaidul-Fawaid hlm. 40)

Written by Indonesia Bertauhid