Abu Hazim -semoga Allah merahmati beliau- berkata:

Sembunyikanlah kebaikan-kebaikanmu, sebagaimana engkau menyembunyikan kejelekan-kejelekanmu.

(Siyar A’lam an-Nubala’: 100/6)

Written by Indonesia Bertauhid