Tidak sah sholat tanpa thoharoh itu ijma’. Ibadah tidak diterima tanpa tauhid juga ijma’ ulama tidak sah, tidak diterima. Bahkan ijma’nya lebih kuat lagi.

(Syarh Qowaidul Arba’)

Written by Indonesia Bertauhid