Di antara tanda kesengsaraan seorang hamba adalah apabila Allah menambahkan ilmu kepadanya maka diapun bertambah sombong (merendahkan manusia dan menolak kebenaran -pen)

(Fawaidul Fawaid hal. 357)

Written by Indonesia Bertauhid