Allah berfirman, “Dan apabila Kami berikan kesenangan kepada manusia niscaya dia berpaling dan membelakangi dengan sikap sombong, dan apabila dia ditimpa kesusahan niscaya dia berputus asa.” (QS. Al Israa’: 83)

Written by Indonesia Bertauhid