Al Imam ‘Izzuddin bin Jama’ah al Kinaniy rohimahullah -seorang ulama besar mazhab Syafi’i- dalam kitab Hidayatus Saliik hal. 1390,

إن البركة إنما هي فيما وفق الشرع و أقوال السلف و عملهم

“Sesungguhnya keberkahan hanya ada hal yang bersesuaian dengan syari’at, perkataan shahabat dan amal perbuatan mereka”.

Fawaid dari Tahzib tashil aqidah Islamiyah hal. 124

Written by Indonesia Bertauhid