Makhul Ad Damsiqi rahimahullah :

أرق الناس قلوبا أقلهم ذنوبا

“Orang yang paling lembut hatinya adalah orang yang paling sedikit dosanya.”

(Az Zuhd, Imam Ahmad)

Written by Indonesia Bertauhid