Al Hasan Al Bashri rahimahullah :

ما عبد العابدون بشيئ أفضل من ترك ما نهاهم الله عنه

“Tidaklah seorang hamba beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang lebih utama dibandingkan meninggalan perkara yang Allah larang.”

(Mawsuah Ibnu Abi Ad Dunya, 1/196)

Written by Indonesia Bertauhid