Talhah Al Baghdadi rahimahullah :

ركبت مع الإمام أحمد بن حنبل في سفينة فكان يطيل السكوت، فإذا تكلم قال :

“Aku pernah naik perahu bersama dengan Ahmad bin Hanbal, beliau banyak diam, jika berbicara beliau berdo’a :

اللهم أمتنا على الإسلام والسنة

“Ya Allah wafatkanlah kami diatas Islam dan Sunnah.”

(Thabaqat Al Hanabilah, 1/179)

Written by Indonesia Bertauhid