Sa’id bin Al Musayyib rahimahullah :

” البار بوالديه لا يموت ميتة السوء ”

“Orang yang sangat berbakti kepada orang tuanya tidak akan meninggal dunia dalam keadaan su’ul khatimah.”

 

تاريخ ابن معين ((328/2))

Written by Indonesia Bertauhid