Umar bin Abdul Aziz rahimahullah :

« أفضل العبادة أداء الفرائض واجتناب المحارم »

“Ibadah terbaik adalah menunaikan kewajiban dan menjauhi semua yang haram.”

Written by Indonesia Bertauhid