Al Fudhail bin Iyadh rahimahullah :

« من خاف الله دله الخوف على كل خير »

“Barangsiapa yang takut kepada Allah maka takutnya tersebut akan membimbingnya kepada semua kebaikan.”

Written by Indonesia Bertauhid