Allah ta’ala berfirman yang artinya:

” Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui.”

(Al-ankabut 41)

 

Sesungguhnya orang orang yang memohon pertolongan kepada selain Allah adalah orang orang yang lemah, dan pihak-pihak yang mereka mintai tolong adalah makhluk-makhluk yang lemah..

 

Maka tidaklah permintaan pertolongan mereka kecuali hanya mendatangkan kelemahan demi kelemahan yang baru..

 

(Faidah dari nuurut tauhid)

Written by Indonesia Bertauhid