Dr. Sholeh Al Fauzan hafizhahullah berkata, ” Dosa besar adalah seluruh dosa yang Allah mengancam pelakunya dengan neraka, laknat, murka, adzab, peniadaan iman atau mendapatkan hukuman had/pidana tertentu dalam syari’at”.

Al Mulakhosh Syarh Kitab Tauhid hal. 275

Written by Indonesia Bertauhid