Rasi bintang dahulunya digunakan para pelaut dan orang yang safar sebagai penunjuk arah

Allah berfirman,

ﻭَﻋَﻼﻣَﺎﺕٍ ﻭَﺑِﺎﻟﻨَّﺠْﻢِ ﻫُﻢْ ﻳَﻬْﺘَﺪُﻭﻥ

“Dan (Dia ciptakan) tanda-tanda (penunjuk jalan). Dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk .” (QS. An Nahl:16)

Bukan untuk meramal masa depan dan tidak ada pengaruhnya dengan kehidupan kita

Written by Indonesia Bertauhid