Mutharrif bin Abdullah rahimahullah berkata, “Sesungguhnya diantara hamba-hamba Allah maka hamba yang paling dicintai adalah orang yang sabar dan pandai bersyukur. Yaitu orang yang apabila diberikan ujian maka dia bersabar, dan apabila diberi karunia maka dia pun bersyukur.”

(at-Tahdzib al-Maudhu’i li Hilyat al-Auliyaa’, hal. 462)

Written by Indonesia Bertauhid