Ibrahim at-Taimi berkata, “Orang yang ikhlas adalah yang berusaha menyembunyikan kebaikan-kebaikannya sebagaimana dia suka menyembunyikan kejelekan-kejelekannya.”

(lihat Ta’thirul Anfas, hal. 252)

Written by Indonesia Bertauhid