Alloh berfirman:
يوم تقلب وجوههم فى النار يقولون يليتنا أطعنا الله و أطعنا الرسولا

Artinya, :

“Pada hari (ketika) wajah mereka dibolak-balikkan dalam neraka,

mereka berkata, “wahai sekiranya dahulu kami taat kepada Allah dan taat (pula) kepada Rasul-Nya”

(Qs.Al Ahzab:66)

Written by Indonesia Bertauhid