Allah berfirman :

و قيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، ورأوا العذاب ،لو أنهم كانوا يهتدون.

Artinya: “Dan dikatakan (kepada mereka), “Serulah sekutu-sekutumu”. Kemudian mereka menyerunya, tetapi yang diseru tidak menyambutnya, dan mereka melihat azab. (Mereka itu berkeinginan) sekiranya mereka dahulu menerima petunjuk.”

(QS. Al Qasas : 64)

Written by Indonesia Bertauhid