Allah Azza Wa Jalla berfirman:

 
بل الله مولىكم وهو خير الناصرين
 
“Tetapi hanya Allah-lah pelindungmu, dan Dia penolong yang terbaik”(Qs.Ali Imran:150)
Written by Indonesia Bertauhid