Allah Azza wa Jalla berfirman,
 
ما كان إبراهيم يهوديا و لا نصرانيا،ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشىكين
 
“Ibrahim bukanlah seorang yahudi maupun nasrani ,tetapi dia adalah seorang yang lurus, muslim dan dia tidak termasuk orang yang berbuat syirik ” (Qs.Ali Imran:67)
Written by Indonesia Bertauhid