Allah tidaklah menyerahkan makhluk kepada akal mereka didalam beribadah kepada Allah, tetapi Dia mengaruniakan pada mereka nikmat terbesar dengan menurunkan kitab-kitab yang padanya terdapat penjelasan bagi mereka, juga sebagai hidayah dan rahmat bagi kaum mukminin, mengutus para rasul yang menerangi dan menyeru mereka kepada al-haq serta memperingatkan mereka dari jalan-jalan kebinasaan yang menjerumuskan orang-orang yang menempuhnya kepada jurang yang amat dalam.

 
[Al-Manhaju Al-Qawimu fi At-Taasiy bi Ar-Rasuli Al-Karimi]
Written by Indonesia Bertauhid