Hudzaifah al Mur’isyi rohimahullah pernah berucap,

 
الإخلاص استواء أفعال العبد في الظاهر والباطن
 
“Ikhlas adalah selarasnya perbuatan seorang hamba antara zhohir dan bathin”.
 
(An Nawawi dalam at Tibyan hal. 51)
Written by Indonesia Bertauhid