Imam Ahmad rohimahullah mengatakan ketika ditanya tentang berkurangnya iman,

ما انتقصت أمانة رجل إلا نقص إيمانه

“Tidaklah (sifat) amanah yg ada pada seseorang berkurang melainkan imannya juga (pasti) berkurang”.
(Atsar ini dikeluarkan Al Khollal dalam As Sunnah no. 789)

Written by Indonesia Bertauhid