Makna kata Al-Ilaah (sesembahan)

0
805

“Al-Ilaah ialah Dzat yang ditaati dan tidak boleh untuk dimaksiati, dengan rasa pemuliaan, pengagungan, cinta, takut, pengharapan, tawakal, meminta, dan berdoa (memohon) kepada-Nya.

Ini semua tidak selayaknya (diberikan) kecuali untuk Allah.

Maka barangsiapa yang menisbatkan kepada makhluk dengan suatu perkara yang merupakan kekhususan-kekhususan Allah, hal itu akan merusak kemurnian ucapan Laa ilaaha illallah dan mengandung penghambaan diri terhadap makhluk tersebut sebatas perbuatannya itu.”

[ Ibnu Rajab, dinukil Asy Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu dalam Manhaj Firqatin Najiyah ]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here